Beweegcoach Ben: ‘Er is vaak meer mogelijk dan je denkt’

De coronacrisis heeft een sterke impact op ons beweeggedrag. Volgens het Mulier Instituut zijn ruim twee miljoen Nederlanders het afgelopen jaar veel minder gaan bewegen. Dat terwijl bewegen juist van groot belang is voor een versterkte weerstand. Voor kwetsbare groepen kan een beweegcoach een oplossing bieden.

Ben de Fretes werkt als beweegcoach bij het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant en helpt in regio Tilburg mensen met een beperking of aandoening die meer willen bewegen naar een passende beweegactiviteit. Ook in deze tijd. Ben heeft een groot netwerk en kan vrijwel altijd een passende match vinden. Hij ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of auditieve beperking, autistisch spectrum stoornis, gedragsproblematiek, maar ook mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes.

Kleine stapjes
Wanneer iemand met een beweegvraag aanklopt, kijkt Ben samen met die persoon wat de wensen zijn en wat iemand nodig heeft. Op basis daarvan brengt hij alle mogelijkheden in kaart. En die mogelijkheden zijn heel breed: bij een sportvereniging, met een wandelgroep of individueel bewegen. Heeft iemand ergens een goed gevoel bij? Dan vraagt Ben een proefles aan. “We gaan vervolgens ook altijd met iemand mee en doen zelfs mee. Alles gaat in kleine stapjes, tot we ervan overtuigd zijn dat iemand het zelfstandig kan.”

Meedenken over financiële mogelijkheden

Wanneer iemand graag meer wil bewegen, maar hier financieel geen ruimte voor heeft, denkt Ben mee in mogelijkheden. Soms valt iemand onder de Meedoen regeling of kunnen ze een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. “Ik vind het belangrijk om vrij snel in het traject de financiën na te gaan. Anders maak je iemand enthousiast, terwijl het misschien niet kan. Die teleurstelling wil je voorkomen. Overigens is mijn ervaring dat er vaak toch nog wel érgens een potje te vinden is.”

Sámen drempels overwinnen

“Volwassenen zien vaak drempels. Maar pas als je het probeert, weet je echt of iets kan. Er is best wat mogelijk. Ga eerst het gesprek aan. Dan kun je later altijd nog besluiten dat het niets voor jou (of je kind) is.” In Ben zijn werk komt het vaak genoeg voor dat iets onmogelijk lijkt, maar dat het toch gewoon kan. Zo maakte hij vorig jaar kennis met een jongetje van 6 met downsyndroom die graag aan freerunning wilde doen. Zijn moeder wilde haar zoon het liefst in een speciale groep hebben, maar het viel Ben al snel op dat hij een ontzettend goede motoriek had. Bij de turnvereniging bleek de begeleidster op de reguliere groep gespecialiseerd te zijn in mensen met een beperking. “Na nog geen half uur riep de begeleidster al: ‘Die wordt hier lid!’. Hij is nu nog steeds lid en gaat als een speer! Ouders zien vaak drempels, en dat is begrijpelijk, maar sommige drempels kunnen we samen nemen en overwinnen.”

Neem contact op met een beweegcoach bij jou in de buurt

De beweegcoaches van het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant en Uniek Sporten Brabant bieden gratis hulp en advies bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit aan iedereen met een beperking of chronische aandoening. Ze ondersteunen ook bij andere vragen, zoals het zoeken van financiële voorzieningen of vervoersmogelijkheden. Mensen met een beweegvraag kunnen contact opnemen met Ben of een van zijn collega’s via info@unieksportenbrabant.nl of kijken op www.unieksportenbrabant.nl voor meer informatie.