Komend weekend staan de activiteiten bij de Tilburgse voetbalverenigingen volledig in het teken van Sportiviteit en Respect tijdens de 6de editie van het aftrapweekend Positief Voetbalklimaat Tilburg.

Zo worden peren uitgedeeld aan supporters (ouders, opa’s en oma’s) met de slogan ‘Wees een toffe peer, zorg voor een goede sfeer’. Hen wordt gevraagd om zich vooral niet op te winden langs de lijn, maar juist positief aan te moedigen en te steunen zodat iedereen plezier kan beleven aan het voetbalspelletje. Daarnaast vinden er rondom de wedstrijden nog een aantal leuke positieve acties plaats. Denk hierbij aan het vormen van een erehaag na afloop van de wedstrijden voor de pupillen waarin de spelers en speelsters door een haag van supporters worden toegejuicht voor hun inzet en het vergeven van de groene kaart voor de meeste sportieve speler/speelster of trainer/coach van de wedstrijd. De groene kaart winnaar wordt vanuit de vereniging beloond met een leuke attentie.

Wethouder sport Rolph Dols is bij een aantal verenigingen aanwezig zijn en de verricht de aftrap van één of meerdere wedstrijden. ” Als echte sportliefhebber weet ik waar de pijnpunten zitten. Sport is emotie en dat kan zich ook uiten in fanatiek aanmoedigen of hard taalgebruik. Maar als we ons daar bewust van zijn denk ik dat we er samen wel uitkomen. Spreek die andere ouder gewoon eens aan, geef elkaar een hand voor de wedstrijd en leer de volgende generatie hoe ze sportief met hun tegenstanders kunnen omgaan”.

Mooie resultaten Tilburgs Arbitrage Plan.
Binnen Positief Voetbalklimaat Tilburg is aandacht voor alle doelgroepen die betrokken zijn bij het voetbalspelletje, zo ook de scheidsrechters. Tegen de landelijke stroom in worden in Tilburg steeds meer scheidsrechters opgeleid: 180 nieuwe pupillenscheidsrechters en 54 nieuwe verenigingsscheidsrechters zijn inmiddels opgeleid en daar komen dit seizoen nog zeker 100 pupillenscheidsrechters bij. Tevens is er aandacht voor het behoud van scheidsrechters door scheidsrechter begeleiders op te leiden en zijn verenigingen bezig met een arbitrageplan, waarin organisatie en beleid rondom de arbitrage wordt vastgelegd.

Achtergronden programma Positief Voetbalklimaat Tilburg.
In 2013 hebben de voetbalverenigingen een convenant getekend met het project Positief Voetbalklimaat Tilburg. Sindsdien houden de verenigingen zich extra bezig met positiviteit, sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden. Ook helpen de verenigingen elkaar bij het creëren van een Positief Voetbalklimaat in Tilburg door good practices uit te wisselen en kennis te delen tijdens de netwerkbijeenkomsten.