Frank Leenders neemt na achttien jaar afscheid als coördinator van de Topsportopleiding Tilburg. Van start tot…? “Nee”, zegt hij, “de finish is nog lang niet in zicht. De talentenopleiding leeft. Er valt nog veel te winnen!”

Leenders (66) heeft de Topsportopleiding vanaf 2001 mee opgebouwd en status gegeven. De topsporters die de opleiding tijdens zijn coördinatierol heeft voortgebracht, liegen er niet om. Leenders blijft opsommen maar Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Jacky Groenen (voetbal), Margot van Geffen, Irene van den Assem (hockey), Diederick Hagemeijer (ijshockey) en Eefje Muskens (badminton) noteren we. Hij noemt Pieter-Jan Wassing, Theo van Gerwen, Martin van Geel en Peter van Ierland als aanjagers van het eerste uur.

Het verschuiven van de aandacht is Leenders niet vreemd maar hij neemt afscheid en met hém kijken we terug en vooruit. Hij zag in de beginjaren van de opleiding een ‘snelle groei’. “In de eerste vijf jaar nam het aantal topsportleerlingen toe tot 160. We hadden vertegenwoordigers van dertien verschillende sporten in de opleiding. Nu is de kern voetbal (jongens en meisjes), (ijs)hockey maar ook atletiek, judo, (synchroon)zwemmen, tennis, golf en turnen. “Mooi dat we al die sporten konden en kunnen faciliteren. Maar zeker zo belangrijk is de onderlinge communicatie. Vanzelfsprekend met de sporters maar ook met trainers, de leerkrachten, de coördinatoren bij de clubs en niet te vergeten de ouders. Sport en studie staan elk moment gelijk, zijn complementair aan elkaar. Goed op school, is vaak ook goed bij de club en andersom.”

Leenders benadrukt nog eens extra het belang van de studie met: “Niet iedere topsportleerling wordt een topsporter. Het is voor weinige sporters weggelegd. Onder meer Johan Cruyff heeft dat goed gezien. De JC Academy is daarvan een bewijs.” Aan het samen optrekken met de clubs, heeft Leenders een goed gevoel overgehouden. “Meningsverschillen hebben we steeds in goede harmonie opgelost. Samenwerking op basis van vertrouwen rendeert.” Ook al zijn de successen van sporters en opleiding niet op een hand te tellen, er blijven altijd nog wensen. Leenders vindt het jammer dat kinderen, die door hun trainingen lessen missen, die moeten inhalen met analoge middelen. Hij zou liever zien dat ze die inhalen met digitale lesstof. “Een investering, die loont.” En of hij zelf iets heeft geleerd van zijn vele jaren Topsportopleiding? “Ik heb mijn hart op de tong, zeg graag waar het op staat. Soms kwam het voorhouden van een spiegel bij de kinderen te hard aan. Ja, en de snelheid. Ook daar loop je nog weleens op vast, het gaat altijd te langzaam.” Een andere wens van Leenders is de toevoeging aan de opleiding van een goede mentale begeleiding voor de topsportleerlingen. “Naar verwachting wordt die discipline snel toegevoegd.”