Zwaardvechten uit de middeleeuwen, een ware krijgskunst.  Een noodzaak van toen, krijgskunst van nu. Voor jong en oud is het mogelijk om echt te leren zwaardvechten. Bij Stichting KDF Nederland is jarenlang onderzoek verricht naar de teksten die in oude manuscripten opgetekend staan. Dit is in samenwerking met Europese collega’s en medewerkers van het Royal Armouries Museum, Leeds gedaan. Daar zijn analyses van gemaakt die vervolgens in lesboeken zijn verschenen. De in de oude manuscripten aanwezige kennis is met verder gebruik van eigen gedegen kennis en kunde doorontwikkeld. Zo is het inzicht ontstaan in het vechtsysteem zoals dat in die teksten beschreven is. Onze eigen vechtkunst, die Europees is!

Niets met riddertje spelen te maken!
Veel mensen hebben een stereotype beeld bij zwaardvechten. Dat beeld wordt beïnvloed door wat men in films ziet, in boeken leest en zelfs zoals het in computerspellen verschijnt. Het oorspronke- lijke zwaardvechten is echter van een ander kaliber. Er zit een duidelijk systeem in zoals dat bij veel andere vechtsporten en vechtkunsten ook het geval is. Omdat het zwaard een wapen is, vergt de training in het gebruik daarvan veel van zowel leerlingen als docenten. Er wordt namelijk ook aandacht besteed aan veiligheid, motorische ontwikkeling en het creëren van eigenaarschap van de lesstof. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen oefenzwaard. Voor de jeugd en voor beginners is dit van hoogwaardig kunststof, voor volwassenen met goede beschermende kleding (bijvoorbeeld:  hoofdbescherming) is dit van staal. Verder zorgen de docenten en assistenten voor goede begeleiding en veiligheid tijdens de lessen.

Zwaardvechten als sport!
Zwaardvechten vergt discipline, wilskracht en doorzettingsvermogen om de technieken goed onder de knie te krijgen. Zo wordt het wapen als het ware een stuk van de beoefenaar.

Vakmanschap
Het  stalen wapen (volwassenen) is erg kundig ontworpen. Er zit namelijk een lengte-/gewichtsverhouding, en daarmee een balans in het zwaard. Op die manier kan het zwaard goed roteren om dat balanspunt en kunnen de technieken snel en vlot uitgevoerd worden. Deze maakwijze getuigt van goed vakmanschap in de middeleeuwen. Dat geldt net zo goed voor de technieken en principes van de vechtstijl, ook daar zit veel professionaliteit achter. Met staal wordt uitsluitend getraind bij voldoende technische beheersing en beschermende uitrusting.

Samenwerking met sportbond NCS
Stichting KDF Nederland heeft in samenwerking met het NCS ( Nederlandse Culturele Sportbond)  waaronder KDF functioneert,  een basis gezet voor de toekomst om deze oude krijgskunst te kunnen behouden. Een goed initiatief waarbij naast het ontstaan van een vechtsport ook een stukje cultureel erfgoed bewaard kan blijven. Op deze manier snijdt het zwaard langs twee kanten.

Wilt u zelf ook eens een keer kennismaken met deze vechtsport? Dat is zeker mogelijk!
Lessen zowel voor Jeugd (vanaf 8 jaar)  als voor volwassenen (vanaf 16 jaar) zijn er iedere week in de Staringstraat 14, in Tilburg. Op woensdagavond en de vroege vrijdagavond voor de jeugd, en de late vrijdagavond voor de volwassenen. Verder is er in Uden op woensdagavond nog een afdeling.

Voor meer informatie:

www.kdfnederland.nl
www.facebook.com/kdfnederland