van VWS kent €240.000,- toe voor Tilburgse sportprojecten.

Onlangs zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vier Tilburgse SportImpuls aanvragen gehonoreerd ter waarde van in totaal €240.000,-. Met deze landelijke subsidie zijn vier Tilburgse sportaanbieders in staat om wijkgerichte activiteiten op te starten voor mensen die nog niet of nauwelijks sporten en bewegen maar dat wel zouden willen. Lokale samenwerking is hierbij essentieel. Door gebruik te maken van lokale samenwerkingspartners zoals onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven levert iedereen een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. Intussen zijn de sportprojecten opgestart.


Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht 
Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht (K&K) gaat in samenwerking met de scholen VSO Parcours, SBO Noorderlicht, SBO Zonnesteen, SBO Westerwel, BS Hubertus, p.i. de Hondsberg, het Steunpunt aangepast Sporten en de Tilburgse Citytrainers een structureel Freerun aanbod voor kinderen met gedragsproblematieken in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar aanbieden. “FreerunXtra” sluit goed aan de toenemende vraag naar freerunning voor kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. De kans op structurele deelname wordt vergroot door de geleidelijke aanpak van schoolsport naar verenigingslidmaatschap. In maart 2016 starten de clinics op verschillende scholen.


Basketbalvereniging High Five
Basketbalvereniging High Five start een breed basketball aanbod voor jongeren in Tilburg Noord. Hierbij werkt zij samen met Wonen Breburg, Gemeente Tilburg, Buurtsport, Streetbal013 en RKF foundation. Onder de naam “3Xtreme” wordt gestart met 3 tegen 3 basketbal. Een nieuwe vorm van basketball die enorm populair is. Het wordt gespeeld door jeugd en volwassenen in teams van 3 tot 4 personen. Zowel buiten als binnen, het hele jaar door. Onder de naam Ball ’n Fit wordt eveneens gestart met fitnesstrainingen die gebaseerd zijn op basketball. Alle activiteiten vinden vanaf 1 april plaats op het vernieuwde basketballveld aan de Offenbachstraat.

Sportschool 013
Sportschool 013 heeft samen met Stichting KDF Nederland een Sportimpuls project opgezet voor de buurten Korvel en Trouwlaan. Samen met de gemeente Tilburg, GGD, de Twern en Buurtsport gaan zij het project vormgeven op de scholen Triangel, de Zuidwester, Panta Rhei, Vuurvogel en de Zonnesteen. Sportschool 013 gaat hierbij gebruik maken van de interventies Respons en Sport Zorgt van de Nederlandse Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). Het project wordt ingezet voor de kinderen van groep 5 t/m 8 en de jongeren in de wijk (12 t/m 21 jaar).

Samenwerking ijssportverenigingen Tilburg
Het project ‘Schools on and off ice’ is er op gericht kinderen (met name uit de wijken Groenewoud en de Gesworen Hoek) in de gelegenheid te stellen kennis te maken met alle ijssporten in Tilburg en ze te stimuleren om aan de ijssport van hun keuze mee te gaan doen. Aan de hand van een “menukaart” kunnen de jongeren kennismaken met de ijssporten om zich daarna verder te ontwikkelen in hun favoriete ijssport. Dit SportImpuls project wordt uitgevoerd door IJsclub Tilburg, de Tilburgse Kunstrij Vereniging en Curling Club Tilburg.