Tijdens de Nationale Sportweek (17 tot en met 25 september), werd er een Keepie Uppie scholencompetitie georganiseerd. Op 35 basisscholen uit het Beweegteam Onderwijs barstte vorige week de strijd los. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mochten tijdens de gymlessen hun beste skills laten zien. De competitie is één van de activiteiten in aanloop naar het EK Vrouwenvoetbal in 2017 (WEURO 2017). De competitie leefde niet alleen erg onder de verschillende scholen, maar ook onder de combinatiefunctionarissen onderling.
De uitdaging was om te laten zien hoe vaak de kinderen de bal (achtereenvolgend) hoog konden houden. Zij hadden hiervoor 90 seconden de tijd. Dit was erg leuk om te doen, maar toch nog best lastig. Er zijn in Tilburg zeker talentjes gespot. Zo zaten sommige scores tussen de 150 en 250; een super knappe prestatie. Tijdens de gymles mochten alle kinderen eerst oefenen en vervolgens mochten de vijf beste leerlingen de prestaties aan de gehele klas vertonen. Met deze vijf scores werd een gemiddelde score berekend en dit was de score die telde voor de competitie. Het ging om de prestatie als klas. Dit sloot prima aan bij het centrale thema van de Nationale Sportweek: ‘Samen sporten is leuk’.
Keepie Uppie op bijzondere locaties
De Keepie Uppie scholencompetitie werd bij sommige basisscholen niet in de gymzaal maar lekker buiten in het zonnetje gehouden. Basisschool Wandelbos ging voor een project naar recreatieplas ’t Zand in Alphen en de combinatiefunctionaris maakte hier mooi gebruik van. De Keepie Uppie competitie werd bij deze school dus lekker op het zand gehouden en dit leverde prachtige beelden op.
Winnende klassen
Maandag 26 september zijn de winnende klassen per groep bekendgemaakt via de online kanalen van het Sportbedrijf. Op Facebook, Instagram, Twitter en de website was de uitslag van de competitie te vinden. Groep 5b van Bs. De Wegwijzer won met een gemiddelde van 19 keer hooghouden. Combinatiegroep 5/6 (Aventurijn) van Bs. Klinkers wist met 22 keer hooghouden het hoogste gemiddelde te halen binnen de categorie groep 6. De beste groep 7 uit Tilburg was groep 7b van Bs. De Bloemaert. Met een gemiddelde van 78 staken zij er met kop en schouders bovenuit. Groep 8c van Bs. De Boemerang was de beste klas in de laatste categorie. Met een gemiddelde van 63 wisten zij de winst binnen te halen.

IMG_0311