Tilburg 7 0kt0ber 2015

De aanwezige bestuurders werden door avondvoorzitter Hans van Egdom van NOC*NSF gevraagd om de Open Club Sessie in één woord samen te vatten; termen als waardevol, toekomst, sterk, inspirerend, informatief, belangrijk & kansen waren tekenend voor de opbrengst van de avond. Hans van Egdom had ook lovende woorden voor de Tilburgse verenigingen en concludeerde dat er al veel initiatieven zijn om als vereniging “opener” te zijn.

Team verenigingsondersteuning heeft in samenwerking met NOC*NSF op woensdagavond 7 oktober in de lounge van het IJssportcentrum een zgn. “Open Club Sessie” georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst is om bestuurders met een open houding het “speelveld” rondom de vereniging te laten verkennen. Er liggen veelal kansen voor sportverenigingen om de vereniging te versterken door “externe kansen” te benutten. Dit kan o.a. door vraaggerichter en/of buurtgerichter te werken, ondernemend te zijn en samen te werken met andere (maatschappelijke) organisaties.

De aanwezige verenigingen bleken al behoorlijk open en konden het nut en soms zelfs de noodzaak van de Open Club gedachte onderstrepen. Een open houding werpt in Tilburg dus al de nodige vruchten af. Daarentegen zijn er ook verenigingen die op dit moment kansen laten liggen doordat zij het gedachtegoed van de Open Club nog niet in hun DNA hebben opgenomen. De mooie voorbeelden die er al zijn en de kansen die er liggen, alsmede het enthousiasme van de deelnemers zal door het team verenigingsondersteuners verder gepredikt worden om de Tilburgse sportverenigingen te versterken.

Klik op de eerste foto om de serie in een slide-show te bekijken.

Voor meer informatie over de Open Club gedachte kun je terecht bij Team Verenigingsondersteuning van het sportbedrijf of kijk op www.nocnsf.nl/openclubs