Tilburg 13 maart 2024,

Het doel van het TSA is zoveel mogelijk Tilburgers aan het sporten of bewegen te krijgen en te houden en met ‘sport als middel’ ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals een inclusieve stad waarin iedereen kan en mee mag doen, het tegen gaan van eenzaamheid etc. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het versterken van de sport. Door de sport te verenigen wordt ze een betere partner van de gemeente en andere sectoren. Uit de koplopers binnen de sport is het initiatief gekomen om samen een evenement te organiseren. Dat is het Just Move Festival | Zetje in beweging geworden

Het festival kent 2 onderdelen; het belangrijkste is het centrale evenement in het spoorpark op 7 & 8 september. Er wordt gestreefd naar een zo grootst mogelijke diversiteit aan sport- en beweegactiviteiten zodat er zoveel mogelijk Tilburgers worden aangesproken. Van jong tot oud. Voor ieder wat wils. Je kunt komen kijken of meedoen en er wordt rekening gehouden met je conditie; zo komt er bijvoorbeeld een speciaal plein voor slow sports speciaal gericht op senioren. In het weekend ervoor streven we ernaar dat zoveel mogelijk clubs tijdens de open dagen alvast hun club en aanbod aan Tilburg voorstellen. Met name het centrale festival is uniek in haar soort en alles wordt uit de kast gehaald om hier ruchtbaarheid aan te geven.

Op donderdag avond kwamen ruim 50 vertegenwoordigers van verenigingen, ondernemende sportaanbieders, sportprofessionals maar ook onderwijs en welzijn bij elkaar om te brainstormen over invulling, programma en publiciteit om alle Tilburgse sport- en beweegaanbieders en bewoners te betrekken en deel te laten nemen aan dit festival. Het Just Move Festival in september is gratis te bezoeken, ook sport- en beweegaanbieders kunnen gratis een spot in het Spoorpark toegewezen krijgen. Ben je geinteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op met Chiara Otten via info@justmovefestival.nl. Direct inschrijven voor de open dagen en/of je plek reserveren in het Spoorpark kan via het inschrijfformulier.

Klik op de eerste fot om de serie in een slideshow te bekijken.