Sportkanaal Tilburg organiseert op 10 oktober 2015 een gezamenlijke open dag van alle sportverenigingen langs het Wilhelminakanaal. Dit is de eerste actie waarmee Sportkanaal haar gezicht aan Tilburg laat zien. Sportkanaal Tilburg is een burgerinitiatief, gestart door Kim de Greef. Zij bedacht een concept om van het Wilhelminakanaal een plek te maken waar mensen kunnen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. Samen met sportverenigingen, wijkraden en zorginstanties langs het kanaal is het concept verder ontwikkeld. Met als eerste resultaat nu een gezamenlijke open dag. De gemeente Tilburg heeft het initiatief ondersteund, zodat het project de ruimte kreeg om draagvlak te creëren voor het idee en het verder te ontwikkelen. De sportverenigingen langs het kanaal spelen een belangrijke rol in de realisatie van het Sportkanaal. Door te verbinden kunnen zij elkaar versterken en door open te staan voor publiek, kunnen zij hun legitimiteit in de stad verder vergroten. De samenwerking tussen voetbalverenigingen, hockey- en tennisvereniging en roeiverenigingen kun je gerust uniek noemen. Op het sportveld elkaars grootste concurrenten, in het Sportkanaal trekken zij gebroederlijk samen op. Zo vormt het Sportkanaal een breed lint door de stad voor jong en oud. Iedereen is welkom om op 10 oktober te komen kijken en deel te nemen aan allerlei activiteiten tussen 10.00 en 16.00 uur.