Tilburg, 28 juni – Rugbyclub Tilburg was dit keer de gastheer voor het Tilburgs Sportcafé met als thema: ‘aandachtsmanagement’. Verenigingsadviseur Daniël Klijn hield een presentatie voor bestuurders uit allerlei takken van sport. En meer nog dan de spreker brachten de aanwezigen zelf een belangrijk pijnpunt aan het licht.

‘Jullie horen het wel, ik kom uit Rotterdam. Ik ga er dan ook redelijk direct in’ begon Daniël zijn energieke betoog. De daad bij het woord voegend poneerde hij zijn stelling: ‘Besturen van sportverenigingen bestaan gemiddeld genomen uit oudere mannen. Terwijl een vereniging meestal is samengesteld uit meisjes en jongens van alle leeftijden, uit allerlei culturen en doelgroepen. Hoe kun je een vereniging dan goed besturen?’

Generatieconflict
Een gedurfde stelling waarvoor de spreker aanvankelijk de handen niet echt op elkaar kreeg. Na afloop volgde dan ook direct een discussie over de interpretatie ervan door een van de bestuurders in de zaal. Maar dit maakte het pijnpunt binnen de problematiek direct duidelijk: de huidige generatie – waartoe Daniël zich ook blijkt te rekenen – beleeft, denkt, voelt en ervaart de wereld nu eenmaal anders dan de vorige en de daaropvolgende.

Tijd versus aandacht en energie
‘Van time management naar aandachtsmanagement’ was de kern van Daniels betoog. Tijden veranderen en door alle social media staan we tegenwoordig continu ‘aan’. Het gaat er dan niet zozeer om hoe je je tijd verdeelt, maar veel meer: waar gaat je aandacht naar uit en waar stop je energie in? Daarbij horen vragen als: neem je de besluiten wel op het juiste moment van de dag? Hoe goed ken je de mensen uit jouw vereniging en weet je wat er speelt? In hoeverre houd je echt rekening met hun wensen? Durf je de bestuurssamenstelling daarop aan te passen?

Boodschap
Ook de Algemene Ledenvergadering, vanwege de lage opkomst vaak een zorgenkindje binnen clubs, moest eraan geloven. ‘Moet je dat nog wel blijven doen?’, was de vraag. ‘Maar dat is toch een verplichting’, was de reactie uit de zaal. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt nadenken over alternatieven om je leden te bereiken. Zet social media hier bijvoorbeeld gericht op in. En hiermee was de boodschap een feit: denk als vereniging goed na waar je naartoe wilt. Stem je beleid daarop af en handel ernaar.

Door: Theo van Etten