Tilburg 14-04-2014 Donderdag 3 mei biedt gemeente Tilburg ruim 200 inwoners uit Tilburg Zuid van 65 t/m 75 jaar een gratis
fittest aan. Door de fittest krijgen deelnemers een goed beeld van hun fysieke gezondheid. Eind maart
ontvingen alle inwoners uit Tilburg Zuid van 65 t/m 75 jaar een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de
test. De afgelopen jaren zijn er al diverse fittesten georganiseerd, waarbij inwoners uit andere stadsdelen zijn
uitgenodigd hun fitheid te laten onderzoeken.

Inhoud gratis fittest
De test bestaat uit 10 onderdelen: een vragenlijst, bloeddruktest, lengte- en gewichtmeting,
vetpercentagemeting, longfunctietest, oog- en handcoördinatietest, knijpkrachttest, zit- en reiktest,
schouderlenigheidtest en een uithoudingstest. Er is ook een arts aanwezig. De totale test duurt 1,5 uur. Aan het
einde van de test krijgen deelnemers een rapport met de resultaten en adviezen.
De uitkomst van de fittest kan mensen stimuleren meer te gaan sporten en hulp bieden bij het kiezen van een
beweegactiviteit. Deelnemers krijgen ook een overzicht van de beweegactiviteiten die in de wijken
plaatsvinden. De fittest wordt georganiseerd door gemeente Tilburg in samenwerking met B Future.

220912  Fittest 020 220912  Fittest 023