Topsportopleiding Tilburg en Tennisschool Gijs

Met een enthousiaste presentatie op het Willem II College in Tilburg heeft Gijs Verheijen een aanzet gegeven om de tennissport weer op te pakken binnen de Topsportopleiding Tilburg. “Er was een gat tussen de oudste en de jongste tennisser/tennisster. We anticiperen daarop door tennistalent in de leeftijdscategorie 11 en 12 jaar bij Tennisschool Gijs te betrekken en zo de leeftijdscategorieën beter op elkaar te laten aansluiten.”
“Een 12-jarige met een 16-jarige laten trainen matcht niet. De oplossing daarvoor schuilt in het jonge tennispotentieel in onze regio. Met de nieuwe aanpak betrekken we tennisspelers/speelster uit de groepen 7 en 8 van de basisschool bij de tennisopleiding. In groep 8 schrijven ze zich dan in op het Willem II College Tilburg of Vakcollege Tilburg. Vanaf het eerste schooljaar in de onderbouw maken ze op school deel uit van de Topsportopleiding Tilburg. Het grote voordeel bij het Willem II College is dat het een LOOT-school is en dat school en studie veel gemakkelijker te combineren zijn door vrijstelling van vakken en aangepaste roosters. Daarnaast is het ook mogelijk dat spelers zonder LOOT-status kunnen deelnemen aan het tennisprogramma mits ze goed genoeg zijn natuurlijk.
Flexibel
Gijs onderschrijft dat die aanpak enige flexibiliteit vraagt van de basisscholen. “Die moeten het voor de Groep 8-leerlingen faciliteren.” Tennisster Jayden Lonwijk is een voorbeeld van de nieuwe strategie. Zij zit op de basisschool, volgt lessen bij Tennisschool Gijs en ambieert de combinatie Willem II College/ Topsportopleiding.
Gecertificeerd
Tennisschool Gijs is een door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) gecertificeerde onderbouw opleiding. Het schotelt de oudste leerlingen van de basisschool samen met de leerlingen van de Topsportopleiding Tilburg een serieus programma voor. “Hen wacht wekelijks tien uur tennistraining waarvan drie uur fysiek.” Het blijft voor de leerlingen overigens niet beperkt tot training. Tennisschool Gijs begeleidt hen ook bij de stedentenniscompetitie en landelijke jeugdranglijst-toernooien. Het uiteindelijke doel is landelijk in de top van hun eigen leeftijdscategorie mee te draaien. De KNLTB koppelt aan de opzet ook een financiële prikkel door middel van een vergoeding. Dit is als kinderen gecertificeerd zijn door de KNLTB en trainen bij een gecertificeerde opleiding zoals Tennisschool Gijs. Op deze manier wil de KNLTB steeds meer de betere kinderen bij elkaar brengen op een plek om zo het tennis/trainingsniveau te verhogen. Tennisschool Gijs werkt met zo’n zestig kinderen op prestatief niveau in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Daarnaast verzorgt Tennisschool Gijs ook bij zo’n twintig verenigingen de tennislessen. Op deze manier ontzorgen we de verengingen wat de trainingen betreft en waarborgen we de continuïteit van lessen bij de club.