Klaas Dijkhof stelde al kamervragen…

– Klim- en boulderhallen in omliggende landen gaan alweer open
– Klimbranche streeft er naar om net als bioscopen vanaf 1 juni met max 30 mensen open te gaan.

 De Brancheorganisatie voor de Klimsport (BKS), de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV) en de 100.000 klimmers die Nederland telt vinden het onbegrijpelijk dat de klim- en boulderhallen tot 1 september gesloten moeten blijven. Premier Rutte’s omschrijving van hijgen en zweten in een kleine ruimte is niet van toepassing op de klimsport. De branche streeft er naar mee te gaan in het gefaseerd openen van de culturele sector.

Binnensporten kan ook zonder te hijgen of zweten

Sekswerkers, contactsporten en binnensporten worden nu door het kabinet allemaal in dezelfde categorie geplaatst. De BKS is het daar niet mee eens: Onze sport is juist uitermate geschikt voor de 1,5 meter maatschappij. Klimmen is geen contactsport en geen teamsport. De ruimtes waarin wordt geklommen zijn in vergelijking tot andere sportaccommodaties gigantisch qua hoogte en vloeroppervlak. De accommodaties hebben goede ventilatie en klimmers komen verspreid over de dag. Daarnaast wordt nauwelijks gehijgd en gezweet omdat bij het klimmen de hartslag laag blijft.

 Klim- en boulderhallen waren al klaar voor veilige opening omdat hallen in andere landen al open gaan

Wij hebben een protocol opgesteld waarmee we denken dat het veiliger is om in een klim- of boulderhal te komen sporten dan om te gaan shoppen bij een woonwarenhuis of om met honderden mensen op een camping te gaan staan.

In het protocol staat een gefaseerde opening beschreven met o.a. gesloten horeca en reserveringssystemen om het aantal bezoekers te beperken. Het lag al klaar voor heropening vanaf 28 april. Het protocol komt sterk overeen met de gefaseerde opening van musea en bioscopen. De branche streeft er dan ook naar om aansluiting te vinden bij de opening van de culturele sector. De opening van de culturele sector in Nederland lijkt ook gelijk te lopen met het openen van de klim- en boulderhallen in het buitenland. In Zwitserland is de klimbranche weer geopend, in Duitsland openen de eerste hallen vanaf 11 mei.

 Snelst groeiende sport wordt door onbegrip kabinet het hardst geraakt

Hoewel de sport boulderen voor steeds meer mensen een begrip wordt en afgelopen jaar als één van de snelst groeiende sporten werd bestempeld, blijft de klimsport die deze zomer tot de Olympische Spelen zou toetreden voor velen een onbekende.

De branche zegt er alles aan te doen om meer bekendheid, begrip en vertrouwen bij de overheid te krijgen. “We nodigen de minister uit voor een gesprek in een klim- of boulderhal zodat met eigen ogen kan worden gezien dat de klimsport net zo veilig is als andere niet-contactsporten als golf, tennis en zwemmen.”

Vergeten hoekje staat op omvallen

De klimaccommodaties, waaronder ook topsportaccomodaties, worden in Nederland aangeboden door professionele ondernemers, allemaal klimmers, die met passie voor de sport de afgelopen 25 jaar de sport hebben doen groeien. Net als voor de meeste sportondernemers is er nauwelijks ondersteuning vanuit overheid of het NOC*NSF. Terwijl de sport wel Olympisch is en er gebruik gemaakt wordt van de infrastructuur die de ondernemers hebben opgezet. De sporten die buiten de traditionele verenigingsstructuren fungeren en 50% van het sportaanbod in Nederland verzorgen zijn een vergeten deel van het MKB in de Corona crisis. Er zijn grote investeringen, hoge grondprijzen of hoge huren voor deze ondernemers, terwijl de BTW ook gewoon gerekend wordt in tegenstelling tot die van de sportaanbieders in verenigingsvorm. Het is dan ook nog maar de vraag of deze opkomende sport het gaat redden tot 1 september om overeind te blijven, ondanks de ondersteuning in het doorbetalen van instructeurs en trainers werkzaam in deze sport.

Protocol verantwoord klimmen:

https://nkbv.nl/files/kenniscentrum/Veiligheidscampagnes_en_downloads/Protocol%20klimmen%20(1mei2020).pdf