HC Tilburg is een samenwerking aangegaan met de Topsportklas van de Stichting Topsportopleiding Tilburg. Bart Neutkens, Hockey-technisch Manager HC Tilburg, noemt structuur en maatwerk belangrijke aspecten als het gaat over de begeleiding van de hockeytalenten.
Voor de fusie TMHC Tilburg en TMHC Forward maakte de hockeysport al deel uit van de Topsportopleiding Tilburg. Succesvol, met als voorbeelden de tophockeysters/internationals Margot van Geffen, Lieke van Wijk en Ireen van den Assem. Tijdens de fusieperikelen stokte de samenwerking. “HC Tilburg heeft er in die periode niet voor gekozen om met de Topsportklas in zee te gaan.” Frank Leenders topsportcoördinator van de Topsportopleiding benadrukt dat een groep ouders er toen voor heeft gezorgd dat de hockeyklas kon blijven voortbestaan. Met als uitgangspunt ‘de jonge hockeyers het best mogelijke bieden’ is de samenwerking met HC Tilburg weer opgestart. Belangrijk is de jonge sporter een totaalpakket op maat leveren: privé, school, hockey en de extra sportpassie tot leven laten komen. Al die momenten moeten passen in de schoolcarrière. Denk aan de schoolroosters.” Allemaal zaken die, volgens Bart Neutkens, binnen de organisatie van de Topsportklas een duidelijke structuur hebben. “Er is daardoor meer tijd en ruimte voor de ontwikkeling van de jonge sporters.” Frank Leenders: “De ‘hockeyleerlingen’ van de Topsportklas doorlopen een intensief programma. Twee technische- (veld en zaal) en een theorietraining, waarbij achtergronden aan bod komen. Die trainingssessies worden verzorgd door Gaby van Hout. Daarnaast wacht de hockeyers ook nog trainingen bij de club en in een aantal gevallen bij vertegenwoordigende (nationale) selecties.” ‘Belasting’ en ‘belastbaarheid’ worden door Bart Neutkens genoemd als het gaat over het nauwgezet volgen van de hockeyer. “Goed voor de kinderen zorgen en zorgen dat ze verstandig omgaan met hun ambitie. Daarover en over tal van andere zaken is er nauw contact met ouders, topsportcoördinator, school en clubtrainers. Optimaal faciliteren, schuilt ook in het aanbieden van huiswerkbegeleiding. Bij HC Tilburg bieden we dat onze sporters aan.” De Topsportklas omvat zo’n twintig hockeyers waarvan negentig procent lid is van HC Tilburg. De belangstelling voor ´de klas´ is groot. Deelnemers aan de Topsportklas volgen onderwijs op het Koning Willem2 College of het Vakcollege Tilburg.