TILBURG – Terwijl de meeste hockeyverenigingen tijdens de wintermaanden voor het zaalhockey de sporthal intrekken, vinden de trainingen en competitiewedstrijden van hockeyclub HC Tilburg dit jaar voor het eerst op een van hun eigen buitenvelden plaats. En wel in een blaashal, de HockeyDome. Daarmee is HC Tilburg de eerste club in Zuid-Nederland die een dergelijk project gaat realiseren.

Voor de Tilburgse hockeyclub werd het de laatste jaren steeds moeilijker om genoeg zaalcapaciteit in de nabije omgeving te vinden waar de populaire zaalcompetitie gespeeld kan worden. De club besloot daarom – in navolging van een aantal clubs in het westen van het land – zelf een zogenoemde blaashal aan te schaffen. Het benodigde investeringsbedrag (ca. €400.000) is de afgelopen maanden gedeeltelijk met een crowdfundingactie bij elkaar gebracht.

De tijdelijke sporthal – ca. 30 bij 100 m. groot – wordt eind november onder leiding van leverancier Poly-Ned en met hulp van vele vrijwilligers op veld 1 geplaatst. Zodra de blaashal is geplaatst, wordt de modulaire sportvloer van leverancier Royal Campen aangebracht die voorziet in twee volwaardige zaalhockeyvelden (incl. tribunes) en een klein trainingsveldje met goal. Aan het einde van de winter wordt de blaashal weer afgebroken en opgeslagen, zodat op hetzelfde veld gewoon weer veldhockey gespeeld kan worden.

De blaashal biedt gedurende het winterseizoen onderdak aan de ruim negenhonderd leden van HC Tilburg die als gevolg van deze innovatieve oplossingen meer en betere trainings- en wedstrijdfaciliteiten tot hun beschikking krijgen. Maar de club wil de HockeyDome overdag en in de kerstvakantie ook openstellen voor andere (sportgerelateerde) doelgroepen zoals onderwijsinstellingen en andere sportverenigingen.

Realisatie van de HockeyDome biedt veel voordelen voor HC Tilburg. Door het centraliseren van het zaalhockey op het eigen complex ontstaat er meer clubbinding, wordt het complex ook in de wintermaanden benut en hoeven ouders niet meer naar verschillende sporthallen in de omgeving af te reizen. Daarnaast is er sprake van betere horecafaciliteiten en verruiming van de trainingsmogelijkheden.

Om een indruk te krijgen van de omvang en complexiteit van het project verwijzen we u graag naar het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=W0ZsIT5-d3A

Voor meer informatie over de HockeyDome kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Chris Huisman                                                                                                                           Marc Vintges
Bestuurslid externe betrekkingen                                                                                          Projectleider HockeyDome
extern@hctilburg.com                                                                                                              hockeydome@hctilburg.com
06-83269753                                                                                                                              06-55716861

004