‘We willen af van het consumentengedrag. Iedereen moet een steentje bijdragen om een gezond sportklimaat te creëren, dat kan niet alleen van een klein clubje mensen komen.’ Met deze woorden schetst Rob Waijers de basis voor de manier waarop FC Tilburg vormgeeft aan een ‘Positief Voetbalklimaat’.

Rob is medewerker Sportiviteit en Respect voor FC Tilburg, de fusieclub van Longa, Noad en RKTVV. ‘Echter een beleid formuleren is één, daaraan uitvoering geven is een ander verhaal’, licht hij toe. ‘We staan aan het begin van een lange weg, vandaag zijn we gestart’.

Volledige participatie
FC Tilburg zet in op volledige participatie. Interim-voorzitter Niels Hesselberth legt uit dat dit zowel spelers, trainers als ouders betreft: ‘Het begin is gemaakt. Spelers van het 1e team fluiten nu al wedstrijden van lagere teams en we werken met ‘urenquotums’. Daarbij moet elk team een bepaald aantal uren invullen met het verrichten van allerlei taken. Ook hebben we een seniorenteam dat een meisjesteam heeft ‘geadopteerd’ en hen helpt bij allerlei zaken.

Groene kaart
Een bijzonder hulpmiddel tijdens het aftrapweekend van 23 en 24 september is de groene kaart: een beloning voor sportiviteit die de ontvanger kan inwisselen voor een leuke attentie. ‘En ook dat geldt niet alleen voor de spelers, trainers, coaches, maar ook voor de ouders langs de kant’, vult Niels aan. Verder zullen activiteiten als het ontvangen van de tegenstander, elkaar begroeten en het vormen van een erehaag voor de spelers worden aangemoedigd.

Veilig voetbalklimaat
Marion de Kock is vertrouwenspersoon en richt zich op de kwetsbare leden. Sociaal-emotionele weerbaarheid vormt daarbij de kern. ‘Ons doel is dat iedereen moet kunnen meedraaien in de reguliere teams’, legt zij uit. Marion wordt hierbij bijgestaan door Rob Waijers. Zij richten zich niet alleen op de spelers in kwestie, maar ook op de teambegeleiders. ‘Train the trainer’, dat is onze aanpak. Elk kind is anders en de doelen moeten haalbaar zijn. Zo willen wij toewerken naar een veilig voetbalklimaat voor iedereen.’

Door: Theo van Etten

TILBURG - Positief Voetbalklimaat,PVK, SV Tilburg 17-09-2015. SV Reeshof dames.